Afrikas truede geparder

Afrikas truede geparder er for mange en af de store attraktioner på safarirejser til Afrika. Det forstår vi godt. Geparder er fascinerende dyr med deres karakteristiske, smukke plettede pels, deres slanke, elegante bygning og deres fantastiske fart og acceleration. 

Verdens hurtigste landdyr er imidlertid ved at tabe kapløbet om overlevelse, hvis ikke der gøres noget. De truede geparder i Afrika kan dog hjælpes gennem bæredygtig turisme. Det tager vi et nærmere kig på i dette indlæg.

Geparden

geparder-01

Gepardens krop er bygget til hastighed. Dens ben er relativt lange i forhold til den greyhound-lignende krop. Den har et stort hjerte og lunger og brede næsebor. Geparden er det hurtigste landdyr. Den kan nå op på hastigheder på helt op til 114 km. i timen.

Løven og leoparden er afhængige af at komme tæt på deres planlagte bytte, før de sætter af. Gepardens hastighed giver den her en fordel på den mere åbne savanne. Geparder er lidt højere end leoparder, men ikke så store. Sandsynligvis vejer de mellem 40 og 60 kg. Selvom geparden er medlem af kattefamilien, har de hundelignende klør, der ikke som kattes kan trækkes ind. Dette begrænser deres træklatring, men giver dem en hastighedsfordel ved afsæt.

En gepard vil typisk starte et afsæt ca. 60 til 100 m. fra en antilope. Den vil inden for få sekunder være oppe i fuld hastighed. Hvis bukken opdager geparden i tide, vil den forsøge at undvige geparden ved at zigzagge og søge ly mellem træer og buske. Ved hjælp af balancen fra sin lange, tunge hale vil geparden med en enkelt bevægelse forfølge sit planlagte bytte og forsøge at forudse, hvilken vej det vil vende.

På det rigtige tidspunkt vil den presse antilopen ud af balance og tage fat i den i halsen, når den falder. På grund af de relativt små kæber og tænder er geparderne ikke lige så effektive i at dræbe deres bytte lige så hurtigt som løver eller leoparder. Det kan tage mellem fem og 25 minutter for geparden at dræbe dens bytte.

antiloper-dyr-uganda-queen elizabeth

Fuld fart og hvile

Det overraskende element i jagten er lige så vigtigt for geparden, som det er for andre store rovdyr. Mens dens hastighed giver den en fordel, så er gepardens sårbare punkt dens udholdenhed. Den kan kun holde sin høje hastighed omkring 250m, før den skal have vejret.

Efter et angreb må geparden desperat hvile i omkring en halv times tid. Det er nødvendigt også før den spiser sit bytte. Det er her, hvor geparderne er allermest udsatte. De bliver ofte frarøvet deres bytte og måske endda dræbt af løver eller hyæner under denne restitueringsfase. Geparden fortærer normalt sit bytte på drabstedet.

geparder-02

Gepardens kost

Gepardens kost består af de yngre af de større dyr, samt af vortesvin, jordfugle, pindsvind og harer samt den mindre antilope.

Gepardens drabsfrekvens er svær at bestemme, men konsensus er, at hver gepard dræber mellem 30 og 150 dyr om året. Det afhænger af størrelse, jagtfrekvens og dyrebestanden i jagtområdet. Eksperter mener, at en enkelt gepard ideelt set har brug for mellem et og tre kilo kød om dagen for at holde sig i optimal form.

Hund eller kat?

Der har været en vis videnskabelig diskussion om, hvorvidt geparden skal klassificeres som en del af hundefamilien på grund af deres fritlagte klør, men de udviser for mange kattelignende træk, herunder evnen til at spinde højt. Geparder kan ikke brøle. De kan hvæse og spytte som en kat og nogle gange laver de en ejendommelig kvidrende lyd.

I modsætning til løver og leoparder dominerer geparder ikke et territorialt område. De har et område, hvori de hører hjemme. De markerer dette område med urin, men de vil ikke aktivt bekæmpe andre geparder.

I det sociale hierarki mellem savannens dyr er geparden et sted på skalaen mellem løver og leoparder. De er ikke savannens store flokdyr, ligesom løverne. Små grupper på mellem fire og seks geparder kan leve sammen i en flok. Det gælder især grupperinger af brødre. Geparden bliver sandsynligvis mellem 12 og 15 år gammel i naturen. I modsætning til de fleste andre store kødædende dyr, jager de i løbet af dagen.

geparder-04

På trods af deres hurtighed er geparderne stadig afhængige af overraskelseselementet. Eksperter mener, at en gepard har en en-til-ti chance for at fange et dyr, der ikke overraskes. Geparder er de mest ufarlige af de store katte. Der er ingen rapporter af en gepard, der har angrebet et menneske

Få voksne og stor dødelighed blandt ungerne

geparder-03

På nuværende tidspunkt findes der ca. 6.600 voksne geparder i naturen. Desværre når kun 5% af ungerne at vokse op og blive voksne geparder.

Zimbabwe har over de seneste 16 år målt et drastisk fald i gepardbestanden på 85%. For at sætte tallene i yderligere perspektiv, har Serengeti Nationalpark 3.000 individer. Det svarer faktisk til ca. halvdelen af den globale gepardbestand.

Vi vil komme ind på nogle af hovedårsagerne til den triste udvikling. Vi giver også nogle tips til, hvordan du kan bidrage til en positiv udvikling ved at vælge din safari med omtanke.

Levestederne forsvinder

Den største årsag til, at gepardbestanden bliver mindre, er udryddelsen af gepardernes levesteder overalt i Afrika. Store stigninger i befolkningstallet og antallet af husdyr har gjort, at dyrene har mistet deres naturlige habitater. Der er færre byttedyr og de har måttet kæmpe for deres liv i mødet med mennesket. I takt med at befolkningstallet stiger, udvides landbrugsområderne og vejnettet. Det gør et stort indhug i de store savanneområder, der ødelægges og inddrages. Det gør det svært – næsten umuligt – for geparderne at trives og overleve.

Konkurrencen om byttet og konflikter med mennesket

gepard i Afrika, safari

Geparden ligger forholdsvis lavt i rovdyrs-hierarkiet. Derfor er der stor konkurrence fra andre rovdyr som løver og hyæner. Som et resultat af dette fordrives geparderne fra reservaterne og nationalparkerne. I stedet lever mange geparder udenfor de beskyttede områder. Her ender de i stedet med at komme i konflikt med de lokale landmænd.

Geparderne angriber landmændenes dyr. Det resulterer ofte i, at landmanden dræber geparden. Udfordringen er, at de lokale, der deler leveområder med geparden, har problemer med at skaffe nok mad til dem selv og deres familie. De har simpelthen ikke råd til at miste deres levebrød til geparden. De ser derfor kun en eneste udvej – at skaffe sig af med geparden.

Ulovlig handel

geparder-05

Ulovlig handel er også en af årsagerne til at gepardbestanden er faldende. Levende geparder fanges og sælges ulovligt til dyrehandlere flere steder verden over. Desuden jages de også ulovligt for deres skind. Den ulovlige handel har størst negativ påvirkning i det østlige Afrika. Det gælder ikke kun geparder, men meget af det eksotiske afrikanske dyreliv.

Cheetah Conservation Fund

Miljøforekæmpere har længe arbejdet for at standse udryddelsen af geparder. For eksempel har CCF (Cheetah Conservation Fund) siden starten af 1990 påbegyndt med at uddanne landmænd i Namibia. De lærer om, hvordan man forebygger, at geparderne angriber deres køer, får og geder uden brug af riffel. På grund af disse indsatser kombineret med stærkere lovgivning indenfor anti-krybsskytteri, er gepardbestanden i landet nu stabiliseret.

CCF er grundlagt af Dr. Laurie Marker i 1990 og er verdens førende organisation indenfor arbejdet for at redde verdens geparder. CCF har skabt en række integrerede programmer, der adresserer de trusler, som både geparden og dets økosystem står overfor.

CCF opererer ud fra princippet om, at man ved at rette fokus mod de lokale samfund, der lever side om side med geparder, kan sikre artens overlevelse. Ved at hjælpe mennesker, hjælper vi geparden.

Tænk bæredygtig turisme og hjælp geparderne

Derudover, og heldigvis, ses der nu en udvikling indenfor turismeindustrien hen imod bæredygtig turisme med flere og flere hoteller og lodges, der er opmærksomme på, hvordan de påvirker det lokale samfund, naturen og dyrelivet omkring dem. De tager ansvar ved at minimere de aftryk, de sætter i naturen, men også ved at give tilbage og forbedre forholdene for naturen og dyrene.

Bæredygtig turisme er en måde at rejse miljømæssigt forsvarligt, hvor man besøger relativt uforstyrrede naturområder for at nyde, studere og påskønne naturen. Her er der fokus på miljøet, hvor besøgende har en lille påvirkning på naturen, og der tilbydes fordelagtig socioøkonomisk involvering af den lokale befolkning.

Vil du opleve de truede geparder helt tæt på og bidrage til den bæredygtige turisme i Afrika, så tag et kik på vores mange forslag til safarirejseprogrammer.